Parkering

Bekymmersfri parkering

Som övernattande gäst får du använda hotellets parkering utan extra kostnad under din vistelse hos oss, förutsatt att platser finns tillgängliga. I annat fall finns det gott om parkeringsplatser på gatan utanför hotellet, för dem ansvarar vi dock inte.

Slow Food 3